brukervilkar
Om Personvern

Sist oppdatert: 04.04.2018


Om personvernerklæringen

Håndverksappen, BlirFint (Formidlingstjenesten) formidler håndverkstjenester basert på tillit. Det er viktig for oss at våre brukere (kunder og håndverkere) føler seg trygge på å bruke vår tjeneste, og derfor legger vi stor vekt på å beskytte ditt personvern. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere og hvordan vi beskytter brukernes personvern. Dersom du har spørsmål knyttet til vår personvernerklæring eller håndteringen av personopplysninger, oppfordrer vi deg til å kontakte oss på telefon 91773035 eller e-post Hallo@blirfint.no Tjenestetilbyder av formidlingstjenesten er behandlingsansvarlig i personopplysningslovens forstand, og har adresse Alfheim 26, 1384 Asker. Gjennom å bruke Tjenestetilbyders tjenester og eventuelt registrere en brukerkonto i appen BlirFint, aksepterer du og gir tillatelse til at Tjenestetilbyder behandler dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.For betalingsløsningen Stripe, se; https://stripe.com/no/privacy


Kort oversikt over behandlingen av personopplysninger

Vi respekterer din rett til personvern, og all behandling av dine personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. For enkelhets skyld har vi laget følgende oppsummering, men vi anbefaler at du setter deg inn i denne personvernerklæringen i sin helhet, for at du skal forstå hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger.
Personopplysningene som samles inn for disse formålene inkluderer både opplysninger du selv oppgir (navn, e-postadresse m.m.) og informasjon som samles inn gjennom bruk av tjenesten, type håndverkstjenester, priser samt informasjon om posisjon og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling. 


Grunnleggende om behandlingen av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter. Vår behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven.


Hva slags opplysninger samler vi inn?

Vi registrerer personopplysninger om deg ved opprettelse av en brukerkonto. Opplysningene samles inn på følgende måter:


Opplysninger du selv gir til oss

Når du registrerer en brukerkonto hos oss og utfører enkelte aktiviteter, som å bestille håndverkstjenester (eksempelvis maler / rørlegger), ta bilder og skrive tekst i chatte funksjonen, informasjon om betaling og «kvittering», rating med kommentarer er dette informasjon som du oppgir ved bruk av formidlingstjenesten og som lagres hos oss. Disse opplysningene lagres i vår database for å yte eller sikre tjenesten som blir formidlet av oss. Vi lagrer denne informasjonen med den hensikt i at vi kan forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel.
Likeledes vil vi lagre opplysninger når du kontakter oss ved å sende oss e-post, eksempelvis til kundesenteret, eller gir tilbakemeldinger gjennom funksjoner i tjenesten. Dette kan for eksempel være e-postadresse, telefonnummer og innholdet i epostforespørsler, slik at vi kan svare på dine spørsmål. Dette gjelder både ved bruk av appen og når du er inne på vår nettside.


Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenesten 

Når du bruker vår tjeneste, samler vi informasjon om aktiviteten din, herunder hvilke tjenester og sider på blirfint.no du besøker og hvordan du bruker dem. Informasjonen kan deles inn i følgende kategorier:


Teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling

Gjennom tjenerlogger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten og tilkoblingen til vår tjeneste, herunder operativsystem, nettleserversjon, IP-adresse, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. Denne informasjon brukes ofte i anonym og aggregert statistikk, men vi kan også koble den mot din brukerkonto. Informasjonen gjør blant annet at vi kan tilpasse visningen av vår tjeneste til den enheten du bruker, i tillegg til at vi kan analysere ulike måter som brukerne benytter tjenestene våre på.


Informasjon om bruk av tjenesten

Noe informasjon lagres på oppfordring fra deg, så som når du beskriver hvilke håndverkstjenester du ønsker å få utført, pris på tjenesten, bilder og tekst eller prøver å finne en håndverker som kan hjelpe deg. Vi bruker slik informasjonen blant annet til å begrense misbruk av tjenesten, for å forbedre tjenestene våre og for å gi deg innhold tilpasset ditt bruksmønster (eksempelvis håndverkere i ditt nærområde).


Informasjon om posisjon

Vi beregner en geografisk posisjon ut i fra IP-adressen ved bruk av tjenestene våre. Informasjonen brukes til å vise deg håndverkere som er relevant for der du befinner deg og til å utarbeide statistikk.


Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Når du besøker vår tjeneste bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne deg som bruker. Vi bruker eksempelvis informasjonskapsler (cookies) for at du skal slippe å logge inn hver gang du besøker nettsidene våre. 


Hva brukes opplysningene til?

Tjenestetilbyder behandler dine personopplysninger for å gjennomføre avtalen med deg, til å forbedre og videreutvikle denne tjenesten, herunder å tilpasse og forbedre tjenestene, og til å informere deg om nye muligheter/endringer. Vi behandler også personopplysninger til analyse for å forstå markedstrendene samt for å forsøke å forutsi fremtidig atferd. Du finner mer informasjon om behandlingsformålene nedenfor.


Forstå markedstrendene

Formålet med dette er blant annet å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle nettstedene våre, samt å forbedre produkttilbudene og tjenestene våre. Slike analyser kan gjøres av Tjenestetilbyder selv, eller ved at Tjenestetilbyder gjør et uttrekk av opplysninger som et annet selskap gjør analyse på. Hvis det utleveres personopplysninger til andre selskaper for slike analyseformål, vil dette være underlagt såkalte databehandleravtaler med krav om konfidensialitet, at opplysningene ikke brukes til andre formål og slettes etter bruk m.m.


Forbedre brukeropplevelsen

Vi benytter det innsamlede datagrunnlaget for å gi deg en mer brukervennlig tjeneste. Vi vil eksempelvis kunne følge med på om brukere med en bestemt nettleser eller mobiltelefon har problemer med å registrere informasjon, gjøre endringer i eksisterende opplysninger eller kommunikasjon mellom håndverker og kunde. Denne informasjonen kan bidra til at vi kan forbedre både funksjonalitet og brukeropplevelser. Opplysningene som behandles for dette formålet vil normalt brukes aggregert og anonymisert, men vi har også muligheten til å bruke denne typen opplysninger for å yte brukerstøtte til den enkelte bruker ved tekniske problemer og lignende.


Begrense misbruk av tjenesten

Vi benytter informasjon knyttet til brukernes aktiviteter og teknisk data for å begrense ulike former for misbruk av vår tjeneste. Misbruk inkluderer blant annet svindelforsøk, «spamming», hets og sjikane, forsøk på å logge på andres brukerkontoer og for øvrig handlinger som er forbudt etter norsk lov. Primærfunksjonen i Blir Fint Appen er å knytte sammen håndverkere og kunde. Det vil si at når en kunde har behov for håndverkstjenester kan de ta kontakt med en av håndverkerne som er registrert i Appen. Alle håndverkere og håndverksfirmaer blir kontrollert mot offentlige norske registre (Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret) for å unngå misbruk og svindelforsøk. Når kunden betaler for håndverkstjenesten blir det automatisk lagt til Merverdiavgift for å unngå svindel av norske avgifter.


Reklame, markedsføring og svindelforsøk

BlirFint Appen er uten reklame eller andre eller andre former for markedsføringsrelaterte tjenester. Dersom det blir oppdaget eller gjort forsøk på reklame, markedsføring eller andre former for bruk som kan ansees som markedsføring eller svindel vil håndverkeren/håndverksfirmaet og/eller kunden blir utestengt. Alle former for straffbare forhold vil bli anmeldt til norske myndigheter


Deling av informasjon

Opplysninger om din bruk av tjenesten kan bli utlevert til andre selskaper til bruk i statistikk formål og trender. Opplysningene bli utlevert i anonymisert form. 
Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av Tjenestetilbyders formidlingstjeneste, vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring. Vi vil også kunne levere ut informasjon til andre dersom det er nødvendig for å forhindre ytterligere svindel, eller informasjonen er nødvendig for å avklare konkrete tvister om annonseobjektet, jf. personopplysningsloven § 8 bokstav f.
Tjenestetilbyder vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen, med mindre vi er pålagt dette som følge av en bindende rettsavgjørelse eller vi har innhentet ditt samtykke. Dette er ikke til hinder for at vi kan benytte en databehandler som behandler personopplysningene på våre vegne i henhold til avtale som beskrevet i personopplysningsloven § 15. Databehandlere som får tilgang til din personinformasjon i forbindelse med levering av tjenester til Tjenestetilbyder (eksempelvis når vi bruker en tredjepart til å gjennomføre betalingstransaksjoner eller lagre informasjon på en webserver) er underlagt taushetsplikt, og de kan ikke bruke denne informasjonen på noen annen måte enn i utførelsen av tjenester for oss. 


Sletting av personopplysninger

Personopplysninger vil ikke bli lagret lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. I tillegg kan du som bruker når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til (pågående håndverksjobber) eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (eksempelvis visse opplysninger knyttet til kjøp av tjenester i henhold til regnskapslovgivningen).

Innstillinger for behandling av brukerdata

Dersom du ønsker å begrense lagring og behandling av opplysninger utover det som er nødvendig for å levere tjenester som du har bestilt, kan du gjøre dette via følgende lenke:http://www.audiencescience.com/privacy/ (vi er ikke affiliert med denne tjenesten og tar intet ansvar dersom du klikker på lenken).
Du kan også ta kontakt med oss for å få vite mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine eller få innsyn ved å kontakte vårt kundesenter.


Sikring av personopplysninger

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.
For å beskytte deg mot at uvedkommende får tilgang til din brukerkonto kan Tjenestetilbyder bruke eksterne tjenester for å identifisere hvilken enhet du bruker når du logger inn. I den sammenheng vil vi kunne sende data både til din egen enhet og identifikasjonstjenesten for å gjenkjenne deg som bruker, samt få informasjon om eventuelt misbruk av tjenester via den aktuelle enheten. Informasjonen brukes til å forebygge uønsket aktivitet, og hjelper blant annet med å avsløre at andre forsøker å logge seg på din brukerkonto for å legge ut svindelannonser. Dersom Tjenestetilbyder identifiserer misbruk av tjenesten kan vi i noen tilfeller dele informasjon knyttet til din enhet og IP-adresse med identifikasjonstjenesten for å begrense muligheten for ytterligere misbruk fra enheten, men vi vil ikke dele identifiserbare opplysninger som personalia eller e-postadresser.


Bruk av analyseverktøy, informasjonskapsler og annen teknologi

Vi jobber kontinuerlig med brukeropplevelsen på vår nettside. Derfor samler vi forskjellige typer informasjon fra våre brukere, slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet. Eksempler på slik informasjon er hvilke sider som besøkes, når på døgnet besøket ble gjort og hvilken nettleser som ble brukt. Vi bruker også ulike former for teknologi for å gjenkjenne deg som bruker og for å analysere data om brukerne våre. Teknologien brukes dels fordi det er nødvendig for at tjenestene skal fungere, dels for at det skal være lettere for deg å bruke tjenestene og dels for at vi skal kunne gjennomføre analyser som gjør oss i stand til å videreutvikle tjenestene våre. Ved å bruke våre tjenester samtykker du til at vi kan benytte slike verktøy, med mindre du deaktiverer verktøyene, eksempelvis ved å endre innstillinger for informasjonskapsler i nettleseren din eller deaktiverer et tredjepartsverktøy ved å klikke på en lenke for å melde deg ut.


Hva er informasjonskapsler?

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på din PC/mobiltelefon/nettbrett og som hjelper oss å gjøre ditt besøk på våre nettsteder mer meningsfylt og positivt for deg. Informasjonskapslene kan eksempelvis inneholde brukerinnstillinger og informasjon om hvordan du har surfet på og brukt vår nettside, hvilken nettleser du bruker. 


Det finnes forskjellige typer informasjonskapsler

En sesjonsbasert informasjonskapsel lagres bare i arbeidsminnet på din datamaskin/telefon (RAM), og varer bare så lenge som nettleserøkten din. Når du stenger alle åpne nettleservinduer, eller slår maskinen helt av, vil den sesjonsbaserte informasjonskapselen bli borte for alltid.
En vedvarende informasjonskapsel lagres på harddisken i din datamaskin/ telefon inntil en bestemt dato, som kan være i morgen, neste uke, eller neste år. Vedvarende informasjonskapsler blir liggende på maskinen inntil de enten utløper, overskrives av nye informasjonskapsler, eller fjernes manuelt av deg.
Dersom du ikke ønsker at det skal lagres informasjonskapsler på din datamaskin, må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette vil føre til at du mister funksjonalitet i vår tjeneste, kanskje også at de ikke fungerer som forutsatt.


Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Vi bruker informasjonskapsler for å forenkle bruken av vår tjeneste og for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes også for å måle trafikken på vår nettside, for å samle statistikk og for å forbedre vår tjeneste. I tillegg kan vi bruke informasjonskapsler fra tredjeparter for å måle og analysere trafikken og bruken av nettsidene våre, spore atferd for å bygge målgrupper for potensielle markedsføringsformål og forbedre funksjonaliteten på nettsidene.


Informasjonskapslene gjør det mulig for oss å

Gjenkjenne enheten din slik at vi kan tilpasse vår tjeneste og innstillinger basert på dine antatte preferanserBeregne og rapportere totalt antall brukere og trafikkUtvikle og forbedre nettstedet og forstå hvordan det brukes


Hvordan kan jeg se hvilke informasjonskapsler som lagres i nettleseren?

I innstillingene til nettleseren finner du som regel en oversikt over alle informasjonskapsler som er lagret, slik at du kan få oversikt og eventuelt slette uønskede informasjonskapsler. Nettleseren lagrer normalt alle informasjonskapsler i en bestemt mappe på harddisken, slik at du også kan undersøke innholdet i detalj.
Det finnes også tjenester som er utviklet særskilt for at brukere skal kunne følge med på informasjonskapsler og andre sporingsmekanismer. Se eksempelvis www.ghostery.com eller www.disconnect.me (vi er ikke affiliert med disse tjenestene og tar intet ansvar dersom du klikker på lenkene).


Andre relevante teknologier

Vi kan også bruke nettbøyer/pikseletikketter for å forenkle bruken på vår nettside. Disse filene kommer fra tredjeparter og trafikkleverandører, og sporer aktiviteten på ulike nettsteder.